รับสินค้าภายใน 30 วันนับจากวันสั่งซื้อ ขอสงวนสิทธิ์ไว้ณ. ที่นี้
ชิ้นงานตัวอย่าง
ข่าวประชาสัมพันธ์

: เครื่องตัดโฟม :

Example

ติดต่อสอบถาม และสั่งซื้อได้ที่ :
ซีเอ็นซี ฮ๊อปบี้ 336/2 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140
TEL
: 086-9034836, 035-581136   E-mail : PLUSIIII@HOTMAIL.COM

© 2001 Copyright ,  By Varaphot Boonrod

 

 
รายการสิ้นค้า

 

   
  เครื่องตัดโฟม ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

รายละเอียด:
                 ระบบการทำงานควบคุม ด้วยคอมพิวเตอร ์ผ่านพอร์ต ปรินท์เตอร์ ไปยัง Interfacing Board มีไมโครชิพ ควบคุมความร้อน อัตโนมัิติ หรือ ปรับ +/- แบบกำหนดเองได้ และควบคุม Unipolar stepping Motor 4 ตัว กระแสไฟฟ้า สูงสุด 1-3 แอมป์ 50 โวลท์ สั่ง มอเตอร์ให้้ทำงานแบบ half-step หรือ full-step 0.75-1.8/step

   รุ่น: Plus1

                     
แกน X 35 ซม. แกน Y 25 ซม.           
                            ราคา
19,900 บาท
( Free software Licene)
   รุ่น: Plus2
                  
   แกน X 50 ซม. แกน Y30 ซม.
                            ราคา 29,500 บาท
( Free software Licene)
   รุ่น: Plus3
                     แกน X 100 ซม. แกน Y30-45 ซม
                            ราคา 39,500 บาท
( Free software Licene)


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.taradplaza.com/modify-toy

 
  เครื่องตัดไม้ ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
                 ระบบการทำงาน ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร ์์ผ่านพอร์ต ปรินท์เตอร์ ไปยัง Interfacing Board มีไมโครชิพ Drive High Current Mostfet Chopper ควบคุม มอเตอร์ ทำให้มอเตอร์ มีกำลัง และสปีดมากยิ่งขึ้น ควบคุมมอเตอร์ 3 Axics 3 Home switch output & 1 Emergency switch

   รุ่น: WOOD1
                     แกน X 50 ซม. แกน Y 35 ซม. Z 20 ซม.    
    
                            ราคา
32,500 บาท
( Free software Licene)
   รุ่น: WOOD2
                  
   แกน X 100 ซม. แกน Y50 ซม. Z 20 ซม.
                            ราคา 39,500 บาท
( Free software Licene)


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.taradplaza.com/modify-toy

 
  เครื่ื่องตัดพลาสม่า ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

รายละเอียด:

 


             
ราคา
XXXXX บาท

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.taradplaza.com/modify-toy

 
  บอร์ดคอลโทรล โต๊ะตัดโฟม

รายละเอียด:
                 Foam  Interfacing  Board  (บอร์ดคอลโทรล)
ควบคุมการทำงานโดย ไมโครชิฟ Drive High Current Mostfet ควบคุมการจ่ายความร้อนอัตโนมัิติ หรือ ปรับ Manual +/- แบบ กำหนดอุณหภูมิ เอง และ ควบคุม Unipolar
stepping Motor 4 ตัว กระแส ไฟฟ้า สูงสุด 1-3 แอมป์ 50 โวลท์ สามารถ สั่งสเตปปิง มอเตอร์ ให้้ทำงาน แบบ half-step หรือ ful-lstep 0.75 - 1.8/step
1-3 A 12-50 Volt

  รุ่น:B91
                            ราคา 5,500 บาท


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.taradplaza.com/modify-toy

 
  บอร์ดคอลโทรล โต๊ะตัดไม้

รายละเอียด:
                 CNC 3 Axis Interfacing Board (บอร์ดคอลโทรล) ระบบทำงานโดยไมโครชิฟ Drive High Current Mostfet Chopper ควบคุมมอเตอร์ ทำให้มอเตอร์มีกำลัง และสปีดมากยิ่งขึ้น ควบคุม มอเตอร์ 3 Axics 3 Home switch output & 1 Emergency switch

  รุ่น:B95
  
                          ราคา 5,500 บาท

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: http://www.taradplaza.com/modify-toy